pənah

pənah
is. <fars>
1. Sığınma, birinin yanına qaçıb ondan himayə və kömək istəmə. Pənah etmək (eyləmək) – 1) özü üçün sığınacaq etmək, məskən etmək. Aləmin dərdü qəmindən xəbərin yox, Seyyid; Mən ki meyxanəni illərdi pənah eyləmişəm. S. Ə. Şirvani; 2) bax pənah aparmaq. Pənah gətirmək (aparmaq) – bir adamın yanına, bir yerə sığınaraq ondan imdad, sığınacaq istəmək. . . Züleyxa çəkdiyi məşəqqətlərdən cana gəlib, öz qardaşlarının evinə pənah gətirdi. C. C.. Pənah yeri – sığınacaq, pənahgah. <Köçəri quşların> bütün pənah yerləri bağların qaratikan çəpərləri idi ki, orada az-çox yem tapa bilirdilər. S. S. A..
2. məc. Himayəçi, arxa, dadaçatan, istinadgah, pənahgah. Səməd üzünü Məşədi Heydərə tutub, qaş-göz elədi və Nadiri göstərərək belə bir qüvvətli pənahı olduğunu işarə etdi. B. T.. Pənah çıxmaq – himayəsi altına almaq, qayğısını çəkmək. <Zeynəbə Qara Kərəmoğlu> bir qardaş, bir ata kimi pənah çıxdı, işə çəkdi, uşaqlarını kolxoz bağçasına aldı. M. İ.. Pənah olmaq – 1) imdadına çatmaq, kömək etmək; 2) bax pənah çıxmaq. Pənahında saxlamaq – himayə etmək, himayəsində saxlama, qayğısını çəkmək; qorumaq, hifz etmək. Hərami qaşların fitnədir karı; Onu pənahında saxlaya tarı. Q. Z.. <Şamama Cadu:> Allah səni öz pənahında saxlasın, cavan qəddini yerə vurmasın. Ə. H.. // məc. Ümid, dayaq. Qarı öz yeganə pənahı nəvəsini bir parça çörəkpulu üçün yenə də bazara yola salmaq istəyirdi. S. R.. Körpələrin pənahısan; Anaların gözü səndə. N. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

 • Nah Neh Nah — Single by Vaya Con Dios from the album Night Owls Released …   Wikipedia

 • Nah und Fern — Box set by Gas Released June 10, 2008 …   Wikipedia

 • NAHʾĀWENDĪ (Nahāwandī), BENJAMIN BEN MOSES AL- — (mid ninth century), karaite scholar , surnamed after the city of Nehāvand (Nahavand, Nihavand), in Persia. He probably lived in Persia or Iraq, since Karaite settlement in Palestine, particularly in Jerusalem, did not begin until after… …   Encyclopedia of Judaism

 • Nah — Nah, nah, or NaH may refer to: Nah, Iran, a city in South Khorasan Province, Iran Sodium hydride, whose chemical formula is NaH The language code nah, which stands for Nahuatl This disambiguation page lists articles associated with the same title …   Wikipedia

 • -nah — [na:] <adjektivisches Suffixoid>: 1. in einer als positiv empfundenen Weise mit direktem Bezug zu dem im Basiswort Genannten, darauf gerichtet, daran orientiert /Ggs. fern/: bürgernah; gegenwartsnah; klientennah; lebensnah; praxisnah;… …   Universal-Lexikon

 • Nah — es un término que puede referirse a: Nah, término que en idioma maya significa casa. NaH, fórmula química del hidruro de sodio. nah, código identificador para designar al idioma náhuatl. Nah (Chilam Balam), uno de los libros mayas del Chilam… …   Wikipedia Español

 • nah verwandt — nah|ver|wandt auch: nah ver|wandt 〈Adj.〉 in einer nahen Verwandtschaft stehend * * * nah ver|wandt, nah|ver|wandt <Adj.>: in einem nahen Verwandtschaftsverhältnis stehend. * * * nah ver|wandt: s. ↑nahe (I 3 a) …   Universal-Lexikon

 • nah(e) — Adj std. (8. Jh.), mhd. nāch, nāher, ahd. nāh, as. nāh Stammwort. Aus g. * nǣhwa Adj. nah , auch in gt. neƕ(a), anord. ná, ae. nēah, afr. nēi. Am ehesten eine Adjektivbildung aus einer lokalen Partikel * nē, die etwa als akslav. na, russ. na Präp …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

 • -nah — [ naː] im Adj, nach Subst, begrenzt produktiv; 1 an der genannten Person / Sache orientiert ≈ bezogen, orientiert ↔ fern; bürgernah <eine Politik>, lebensnah <ein Buch>, praxisnah <eine Ausbildung>, realitätsnah,… …   Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache

 • Nah und fern - Die Reise unseres Lebens — Nah und fern – Die Reise unseres Lebens ist das 10. Buch von Nicholas Sparks, welches er erstmals zusammen mit seinem Bruder Micah Sparks geschrieben hat. Die Originalausgabe erschien 2004 unter dem Titel Three Weeks with my brother bei Warner… …   Deutsch Wikipedia

 • Nah und fern – Die Reise unseres Lebens — ist das 10. Buch von Nicholas Sparks, welches er erstmals zusammen mit seinem Bruder Micah Sparks geschrieben hat. Die Originalausgabe erschien 2004 unter dem Titel Three Weeks with my brother bei Warner Books. Nah und Fern wurde 2005 im Heyne… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”